ENDOCAM Logic 4K

Welkom bij het huis van vooruitgang

Elke medische ontwikkeling heeft behoefte aan moedige en creatieve geesten om succesvol te worden. Het is Richard Wolf die als pionier op het vlak van endoscopie de maat van de vooruitgang aangeeft. Onze passie voor een uiterst performante medische technologie vindt haar oorsprong in de geschiedenis van de onderneming.

De visie om perfecte perspectieven en patiëntvriendelijke interventies te verzekeren, is volop realiteit aan het worden dankzij het zorgvuldig koesteren van een cultuur van dialoog met medische specialisten en academici in een globaal netwerk. Ons doel is daarbij om medische trends van in het prille begin te identificeren en samen te werken om perfecte oplossingen te ontwikkelen. Zo kunnen we unieke en krachtige producten creëren die aan de hoogste geneeskundige standaarden voldoen door aan alle mensen die voor onze onderneming werken de ruimte te geven om hun troeven maximaal uit te spelen. Als provider met een allesomvattend serviceaanbod op het vlak van endoscopie stellen we meer dan 1400 hooggekwalificeerde en gespecialiseerde werknemers tewerk. We werken op het internationale toneel als een innovatieve onderneming via een netwerk met 14 vestigingen en 130 distributeurs.

Vandaag biedt Richard Wolf consistent een grote toegevoegde waarde en focussen we op het uitzetten van benchmarks. De onderneming geeft inspiratie en motivatie. We zetten onze reis verder omdat er in ons engagement voor het tot stand brengen van een gezondere wereld nog heel wat werk voor de boeg is.